Materiale

Vedtægter for Grundejerforeningen Svendebjerg

Gældende vedtægter


Nyttige links til grundejerne

  • Lokalplan 339 (klik her)
  • Hvidovre Kommunes forskrifter for anlægsstøj mm. (klik her)
  • Giv et praj til Vej & Park (om fx knækkede kantsten, ulovlig parkering, manglende gadebelysning) (klik her)


Håndtering af data i Grundejerforeningen Svendebjerg

  • Fortegnelse over Grundejerforeningen Svendebjergs behandling af personoplysninger (læs her)
  • Privatlivspolitik over Grundejerforeningen Svendebjerg (læs her)


Seneste regnskaber


Ordinær generalforsamling d. 21. marts 2024


Ordinær generalforsamling d. 23. marts 2023


Ekstraordinær generalforsamling d. 14. august 2022


Generalforsamling 17. marts 2022


Tidligere generalforsamlinger


2021: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

2021: Budget for 2021

2021: Referat fra ordinær generalforsamling

2021: Bestyrelsens beretning 


2020: Indkaldelse til ordinær generalforsamling inkl. regnskab

2020: Referat fra ordinær generalforsamling 


2019: Referat fra ordinær generalforsamling

2019: Referat fra ekstraordinær generalforsamling


2018: Indkaldelse til ordinær generalforsamling med regnskab

2018: Referat fra ordinær generalforsamling


2017: Indkaldelse til ordinær generalforsamling med regnskab

2017: Referat fra ordinær generalforsamling


2016: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

2016: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

2016: Regnskab

2016: Referat fra både ekstraordinær og ordinær generalforsamling


2015: Indkaldelse til generalforsamling

2015: Regnskab

2015: Referat


2014: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

2014: Indkaldelse til generalforsamling

2014: Regnskab

2014: Referat


2013: Indkaldelse til generalforsamling

2013: Regnskab

2013: Referat


2012: Referat