Materiale

Senest opdateret 20. september 2020 - Grundejerforeningen Svendebjerg

mail@svendebjerg.dk

Materiale fra

Grundejerforeningen Svendebjerg

Regnskab 2018 (tryk her)


Regnskab 2019 (tryk her)Vedtægter for Grundejerforeningen Svendebjerg

Gældende vedtægter


Håndtering af data i Grundejerforeningen Svendebjerg

Fortegnelse over Grundejerforeningen Svendebjergs behandling af personoplysninger (læs her)


Privatlivspolitik over Grundejerforeningen Svendebjerg (læs her)Generalforsamlinger


2018: Indkaldelse til ordinær generalforsamling med regnskab

2018: Referat fra ordinær generalforsamling


---------------------------------------------

2017: Indkaldelse til ordinær generalforsamling med regnskab

2017: Referat fra ordinær generalforsamling


---------------------------------------------

2016: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

2016: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

2016: Regnskab

2016: Referat fra både ekstraordinær og ordinær generalforsamling


---------------------------------------------

2015: Indkaldelse til generalforsamling

2015: Regnskab

2015: Referat


---------------------------------------------

2014: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

2014: Indkaldelse til generalforsamling

2014: Regnskab

2014: Referat


---------------------------------------------

2013: Indkaldelse til generalforsamling

2013: Regnskab

2013: Referat


---------------------------------------------

2012: Referat
Nye regler for parkering er officielle: (klik på nedenstående link)

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Hvidovre Kommune


Udbygningen af fjernvarmenettet

Se oversigtsplan HER


Oplysninger for grundejere:

Nedenstående er uddrag fra Hvidovre Kommunes hjemmeside

Vi henviser også til Hvidovre Kommunes selvbetjening


Snerydning m.m. (info fra Hvidovre Kommune)

Som grundejer er du forpligtiget til at renholde fortove og stier, når der er sner og det er glat.


Du skal derfor huske:


 • At snerydning og glatførebekæmpelse skal udføres snarest muligt efter, at der der er faldet sne eller når det er glat.
 • At der kun må anvendes grus, sand eller lignende til bekæmpelse. Salt må kun bruges, når der er risiko for isslag. Andre kemiske optøningsmidler er ikke tilladte.
 • At rydde på egen grund så post, renovation og andre kan komme uhindret frem.
 • At rydde ved rendestensbrønde, så vandet kan løbe dertil, når sne og is smelter.

Læs mere her!


Hegn og træer (info fra Hvidovre Kommune)

Hegn deles i tre grupper:

 • Fælles hegn
 • Egne hegn
 • Indre hegn


Fælles hegn står i skellet mellem de to grunde.


Egne hegn står langs skellet i en afstand på op til 1,75 m fra skellet.


Fælles hegn og egne hegn er omfatter af hegnsloven.


Indre hegn står mere en 1,75 m fra skel eller følger ikke skellinien. Indre hegn er ikke omfattet af hegnsloven.


Et hegn kan have mange udformninger: en hæk, et plankværk, trådhegn eller en mur. I servitutter eller lokalplan kan der være særlige betingelser for udformningen og materialevalg af hegn, som du skal overholde.

Læs mere her!


Afsluttede byggesager (info fra Hvidovre Kommune)

Du kan se byggesagerne på www.weblager.dk


 1. Klik på knappen "Offentlig adgang".
 2. Klik på Søg "Via adresse", "Via matrikel" eller "Via ejendom".
 3. Klik på knappen Find, når du har fundet den ønskede adresse, matrikel eller ejendom.
 4. Du ser en oversigt over de byggesager, der er tilknyttet ejendommen.
 5. Årstal på sagen og Sagstype (titelfelt) vil nu guide dig frem til de enkelte byggesager på ejendommen. Tegninger ligger altid til sidst i den enkelte byggesag.
 6. Når du har klikket på "Vis", åbnes filen i PDF-format. Du skal derfor have programmet Adobe Reader på din pc.

Læs mere her!