Materiale

Vedtægter for Grundejerforeningen Svendebjerg

Gældende vedtægter


Nyttige links til grundejerne

  • Lokalplan 339 (tryk her)
  • Hvidovre Kommunes forskrifter for anlægsstøj mm. (tryk her)
  • Giv et praj til Vej & Park (om fx knækkede kantsten, ulovlig parkering, manglende gadebelysning) (tryk her)


Håndtering af data i Grundejerforeningen Svendebjerg

  • Fortegnelse over Grundejerforeningen Svendebjergs behandling af personoplysninger (læs her)
  • Privatlivspolitik over Grundejerforeningen Svendebjerg (læs her)


Seneste regnskaber


Ekstraordinær generalforsamling d. 14. august 2022


Generalforsamling 17. marts 2022


Tidligere generalforsamlinger


2021: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

2021: Budget for 2021

2021: Referat fra ordinær generalforsamling

2021: Bestyrelsens beretning 


2020: Indkaldelse til ordinær generalforsamling inkl. regnskab

2020: Referat fra ordinær generalforsamling 


2019: Referat fra ordinær generalforsamling

2019: Referat fra ekstraordinær generalforsamling


2018: Indkaldelse til ordinær generalforsamling med regnskab

2018: Referat fra ordinær generalforsamling


2017: Indkaldelse til ordinær generalforsamling med regnskab

2017: Referat fra ordinær generalforsamling


2016: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

2016: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

2016: Regnskab

2016: Referat fra både ekstraordinær og ordinær generalforsamling


2015: Indkaldelse til generalforsamling

2015: Regnskab

2015: Referat


2014: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

2014: Indkaldelse til generalforsamling

2014: Regnskab

2014: Referat


2013: Indkaldelse til generalforsamling

2013: Regnskab

2013: Referat


2012: Referat